• Dansk
 • English
nordic search group logo
 • Home
 • Optagelse i CV-database

Optagelse i CV-database

Nordic Search Group modtager udelukkende CV på baggrund af opslåede stillinger eller hvis du er i proces hos os.

Når vi hjælper vores klienter med at finde de rette medarbejdere, foregår det fortrinsvis ved Executive Search. Vores CV-database er en vigtig kilde, som vi benytter, og vi er naturligvis altid interesserede i at udbygge vores database med kvalificerede kandidater.

Dette gøres ved, at man som potentiel kandidat til en af vores opslåede stillinger kan blive oprettet i vores database, og det sker når du sender en ansøgning og CV til nævnte kontaktperson på stillingsopslaget.

Du kan blive opdateret på nye stillinger ved at klikke på LinkedIn og følge vores Company Page.

Nordic Search Group har en datapolitik og overholder til enhver tid den gældende persondata-forordning (Maj 2018). Vi registrerer modtagelsen af dit CV og du vil efterfølgende modtage en samtykkeerklæring hvorved du giver samtykke til, at de dataansvarlige (Nordic Search Group), behandler følgende oplysninger om dig:

 • Fulde navn
 • Arbejdsplads
 • Stilling
 • Kontaktoplysninger
 • CV

Når samtykkeerklæringen er modtaget, opretter vi dig i vores database.

Dine personoplysninger opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af persondata. Ved at registrere dit CV, accepterer du, at vi må opbevare dine oplysninger i 12 måneder, hvorefter du vil blive spurgt, om vi stadig kan opbevare dine oplysninger.

Oplysningerne indsamles og behandles udelukkende til brug for behandling i forbindelse med rekrutteringsopgaver for vores klienter, og du kan til enhver tid bede om at få dine oplysninger slettet.

Hvilke rettigheder giver Persondataloven dig?

 • Ret til at blive orienteret om indsamling/behandling og videregivelse af oplysninger til brug for elektronisk databehandling (§§ 28 og 29).
 • Ret til at bede om indsigt i de oplysninger om mig, der behandles elektronisk (§ 31).
 • Ret til at gøre indsigelse mod, at oplysningerne behandles elektronisk (§ 35).
 • Ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lovgivningen (§ 37)