• Dansk
  • English
nordic search group logo

Spouse Service

Når danske virksomheder ansætter udenlandske medarbejdere, kan der være mange udfordringer forbundet med at komme til et nyt land med en anden kultur og andre måder at gøre tingene på.

For at sikre at den nye medarbejder får den bedste start vil Spouse Service kunne hjælpe medarbejderen samt evt. medfølgende partner/ægtefælle med at falde på plads med alle praktiske ting, der opstår, når man flytter til et nyt land.

Det er ofte helt lavpraktiske ting som f.eks. hvordan man vælger skole eller en børnehave til sine børn? Hvordan får jeg kørekort? Hvordan navigerer jeg i det offentlige system?

Alt dette fylder meget og kan være medvirkende til, at man som ny i et andet land  finder det hele lidt uoverskueligt. For at gøre den første tid i Danmark så positiv og gnidningsløst som muligt, anbefaler vi virksomheder, der løbende ansætter udenlandske kandidater at investere i et Spouse forløb og derved sikrer, at den nye medarbejder samt dennes partner/familie hurtigere føler sig hjemme, så den nye medarbejder kan fokusere og være produktiv på jobbet.

Plan for succesfuld og hurtig integration af medfølgende familie

Med et program designet til Jeres virksomhed og politik vil Jeres nye medarbejder og deres familier have et erfarent team ved deres side før -under og efter flytningen. Vores coaches bidrager med branche ekspertise, lokal viden og personlig erfaring og indsigt fra deres egne flytninger. Sammen kan vi øge acceptniveauet og give medarbejdere, deres ægtefæller/partnere og familier mulighed for hurtigt at finde sig til rette i de nye omgivelser.